Program‎ > ‎

Előadók

Az oldal tartalma folyamatosan bővül, ezért érdemes újra és újra visszanézni ide.
PLENÁRIS BESZÉLGETÉS RÉSZTVEVŐI

Dr. Baán László 

Dr. Baán László a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (1980–1985) és az ELTE BTK filozófia szakán (1981–1987) folytatott tanulmányai után doktori címet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett. 
1986 és 1989 között a Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasa volt, politikatudomány szakágban, majd a Társadalomtudományi Intézet tudományos munkatársaként dolgozott. 1990-től 1994-ig fővárosi önkormányzati képviselő volt, egyben a Kulturális Bizottság elnöke, ezután fővárosi kulturális biztosként dolgozott a Főpolgármesteri Hivatalban. 1998-ban az újonnan alakult Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának gazdasági helyettes államtitkárává, 2000 elejétől közigazgatási államtitkárává nevezték ki. 2002 júniusától a tárca gazdasági helyettes államtitkára, majd 2004. december 1-től a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, 2012 óta az összevont Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója. Az általa vezetett intézményben, elsőként a hazai múzeumok közül, 2006-ban indult szervezett múzeumi Önkéntes Program. 
2011 óta vezeti a Liget Budapest projektet, amelynek jelenleg miniszteri biztosa, mely a legnagyobb kulturális fejlesztés Magyarországon a Millennium időszaka óta.


Havasi Zoltán

Az elmúlt pár évben a Bike Maffia mint közösség, öt nagyvárosban nagyon sokat tesz azért, hogy sok rászoruló életét segítse.
Szeretné, ha az önkéntesség, melynek kultúrája itthon egyelőre gyerekcipőben jár, nagyobb teret nyerve fiatalok ezreit szólítsa meg, váljon számukra fontossá majd természetessé. 
Hogy mit szeretne? Több empátiát, tudatosabb, egymás felé forduló társadalmat, értést és megértés, kevesebb rászoruló embert, kevesebb üres ígéret és dumát, több jótettet. 


A Bike Maffia rászoruló családokat is támogat 
A Maffia ami ad és nem elvesz
ELŐADÓK

Csordás Izabella

Csordás Izabella mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember (2015, SOTE), közgazdász (2003, Corvinus Egyetem). 
2006-ban alapította meg a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programját. A program azóta is működik a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria intézményének Közönségszolgálati Osztálya égisze alatt, melyet ő alapított 2010-ben, és 2016 augusztusáig osztályvezetőként irányított. 
Az elmúlt 10 évben számos konferencia előadója volt önkéntes és támogatói (Baráti Kör) menedzsment témákban. Jelentős külföldi múzeumokban tanulmányozta az önkéntes programok szervezeti hátterét és képzési módszertanát, például a londoni British Museumban, a chicagói Field Museumban, vagy a jeruzsálemi Israel Museumban. 
2013-ben jelent meg Volunteer Management in Cultural Institutions – A Practical Handbook című módszertani kézikönyve. 2011 óta tanácsadóként, trénerként is aktív szereplő az önkéntesmenedzsment területén.

ElőadásaHosszú távú önkéntes programok kihívásai és megoldási lehetőségek. 
Az előadáson szó esik a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programjának elmúlt tíz évében koordinátorként, illetve képzőként más szervezeteknél tapasztalt legfőbb koordinátori kihívásokról, megoldási lehetőségeikről, valamint az önkéntes koordinátori szerepkör komplexitásáról.

Marosszéki Emese

Marosszéki Emese, supervizor, szervezetfejlesztő és készségfejlesztő tréner, valamint egyetemi oktató. Húsz éve foglalkozik önkéntességgel, a debreceni ÉLETFA Önkéntes Központ vezetőjeként és a Szomszédsági önkéntes program szakmai vezetője
ként szerteágazó tapasztalatra tett szert az intézményi önkéntesség területén.
Jelenleg önkéntesmenedzsment és önkéntes koordinátor képzéseket tart, valamint olyan önkéntesek felkészítésével foglalkozik,akik személyi segítőként vagy szomszédsági 
önkéntesként szeretnének elhelyezkedni.


ElőadásaNehéz helyzetek megoldása, az önkéntes koordinátor HR kihívásai
Az önkéntes megjelenése az intézményben tükröt állít a szervezet működéséről és kihívások elé álltja az önkéntes koordinátort. 
Az előadás gyakorlati útmutatóval segíti a HR-es munkát az önkéntessel való kapcsolattartás folyamatában, a nehéz helyzetek megelőzése érdekében. 


Susan J. Ellis

Susan is the president of Energize, Inc., a training, consulting, and publishing firm that specializes in volunteerism. She founded the Philadelphia-based company in 1977 and since that time has assisted clients and organisations throughout the world (23 countries) to create or strengthen their volunteer corps and to design their effective citizen participation programs. Since 2000, she has been publishing editor of the field’s first online journal, e-Volunteerism: The Electronic Journal of the Volunteer Community (www.e-volunteerism.com). Energize also offers Everyone Ready®, online volunteer management training for organizations and individuals (www.everyoneready.info), for which Susan serves as the dean of faculty. 
Susan is the author or co-author of fourteen books, including From the Top Down: The Executive Role in Successful Volunteer Involvement (3rd edition, 2010), The Volunteer Recruitment Book, By the People: A History of Americans as Volunteers, and The Last Virtual Volunteering Guidebook. She has an international reputation as a passionate advocate for the power of volunteers and those who lead them.

WorkshopBasic Steps to Successful Volunteer Recruitment
Do you need a magic wand to make volunteers appear? Is there a secret to finding the best people willing to offer you their time and talent? In this workshop, we’ll de-mystify volunteer recruitment and examine the proven sequence of steps that work to attract volunteers to you. 
Topics will include: 
- Avoiding general publicity in favour of smaller, targeted campaigns directed at specific types of people 
- Starting with each volunteer role description to determine what’s appealing (and what might not be), which qualifications you want, and other factors. Brainstorming the places to go to find the most likely prospects for each role. Creating recruitment materials that are simple but effective 
- Using Internet and social media tools for recruitment as well as traditional, real-world outreach 
- Adapting your approach to different ages and types of volunteers 
- The importance of a prompt response to inquiries 
- Why you should not recruit until you are ready

Scholtzné Hibay Alíz

Scholtzné Hibay Alíz, közgazdász 2006 óta a Magyar Hospice Alapítvány, 2007 óta a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2009 óta pedig az Önkéntes Központ Alapítvány önkéntese. 
A 2013-ban, az Önkéntes Központ Alapítvány támogatásával megalapított TESZÜNK Szenior Önkéntes Klub létrehozója és vezetője. Meggyőződése, hogy az önkéntes tevékenységgel mások életét és a sajátunkat is szebbé és értékesebbé tehetjük.


Előadása: Az önkéntes motiváció fenntartásának kihívásai 
Az előadás foglalkozik tíz év önkéntes tapasztalataival. Miért, és hogyan kezdődött ez a munka, melyek voltak a pozitív és időnként negatív élmények. Melyek azok a pontok, ahol az önkéntes megáll egy szóra, elgondolkozik, aztán újra megjön a lelkesedés és a hit, és örömmel tevékenykedik tovább.
Az előadó arról is szól, hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan tudja hasznosítani klubvezetői munkájábanban.ÖTLETPIAC MODERÁTOROK

Csuka Zsuzsanna, szervező és moderátor

A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett szociológus-közgazdászként. Tanulmányai alatt és után is évekig végzett önkéntes munkát, leginkább egyházi vonalon: diákszervezeti vezetőként, konferencia- és táborszervezőként tevékenykedett. A munka világába szinte azonnal a Szépművészeti Múzeum kötelékeibe csöppent, 2009-től a Múzeum Önkéntes Programját koordinálta, 2016-ban vette át a Közönségszolgálati Osztály vezetését. 
Az önkéntes-menedzsmentet gyakorlatban sajátította el, a mai napig lenyűgözi a vele dolgozó önkéntesek 
lelkesedése és elkötelezettsége.          


Ruzsits Ágnes, szervező

2009-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 
2011-ben pedig az ELTE anglisztika mesterszakán végzett, brit kultúra és társadalomismeret szakirányon.
2013-tól a Magyar Nemzeti Galéria önkéntes koordinátora, 2015-től pedig a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria összevont Önkéntes Programjának koordinátoraként dolgozik.
Fontosnak tartja az önkéntesség elismerését, elkötelezett híve az önkéntesség eszméjének.


F.Tóth András

F. Tóth András az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója a szervezet 2002-es alapítása óta. 1998-ban kezdett az önkéntesség fejlesztésével 
hivatásszerűen foglalkozni, mint a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány programvezetője, ahol 1996 és 2002 között dolgozott.
Az ÖKA vezetőjeként hozzá fűződik az Önkéntes Központ Hálózat, az önkéntes menedzsment képzői kör elindítása, az ÖTLET és Önindító Program létrehozása, továbbá a Közérdekű önkéntességről szóló törvény előkészítése. Az utóbbi években egy tucat cég vállalati önkéntes stratégiájának kialakításában vett részt, ami következtében a hazai pro bono kultúra fejlesztése került munkájának egyik fókuszába.
Az Önkéntesek Nemzetközi Évében (2001), illetve az Önkéntesség Európai évében (2011) a hazai lebonyolításért felelős Nemzeti Bizottság tagja. Rendszeresen publikál illetve tart előadásokat az önkéntességet és társadalmi szerepvállalást érintő témákban. 2006 és 2012 között az Európai Önkéntes Központ (CEV) vezetőségi tagja, 2015 júniusa óta a Globális Pro Bono Hálózat tanácsadó testületi tagja. 
2013-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.


Dr. Latorcai Csaba 

A 2011-ben megrendezésre került Önkéntesség Európai Éve Magyarországon kezdeményezés egyik fő koordinátora, támogatója. 
Helyettes államtitkárként jelentős szerepet vállalt azon jogszabályi, stratégiai szintű, adminisztrációs keretek kidolgozásában és megvalósításában, melyek hatékonyabbá, láthatóbbá tették az önkéntességet. Az Önkéntesség Európai Éve során komoly erőfeszítéseket tett az önkéntes tevékenység népszerűsítése terén, melynek során aktívan részt vett a közel öt hónapos kampányban, mely programsorozat célja egyebek mellett, hogy az önkéntesség jelentőségét és társadalom formáló erejét az egész ország megismerje. 
Álláspontja szerint az önkéntesség minden társadalomban fontos, mert sok olyan cél, feladat, tevékenység megoldására nyújt választ, melyre az egyes emberek, társadalmi csoportok nem várhatnak máshonnan megoldást. Az önkéntesség a másik ember, élethelyzetek jobb megismerését, és ezáltal elfogadhatóbb világkép kialakítását is lehetővé teszi. 
A helyettes államtitkár továbbra is részt vesz a magyarországi és a határon túli civil szervezetek életében, emellett aktív támogatója az általa is folyamatosan népszerűsített önkéntességnek.


Hajdú Krisztina 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozik klinikai gyermek szakpszichológusként - többek között az önkéntesség országos szervezésével foglalkozó munkacsoportban is -, így a mentálhigiénés szemlélet érvényesülését tartja az egyik legfontosabb vonásnak az önkéntességgel kapcsolatos munkában is. Arra törekszik, hogy az önkéntesekkel folyó közös munka során minden partner – kicsi és nagy egyaránt – megélhesse és élete részévé tegye azokat a gondolkodási módokat, közösségi élményeket, amelyek az önkéntes szolgálat vállalásán keresztül is hozzájárulnak az egészséges, boldog és produktív élethez.


Előadása: Szervezeti változások hatása az önkéntesek működésére
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) hitvallása szerint az önkéntesség lehetőség minden ember számára, tekintet nélkül nemére, bőrszínére, nemzetiségére, vallására, politikai meggyőződésére, korára és egészségi állapotára. Az önkéntesség lehetőséget teremt az egyéni képességek és tapasztalatok kihasználására, új területeken való tapasztalatszerzésre, valamint a társadalmi folyamatok befolyásolására. Fontos, hogy minél többen megélhessék nálunk a segítés örömét, hogy támogassuk a segítő szándékot. 
Az MMSZ közel 200 intézményt és intézmény jellegű szolgálatot működtet, amelyek időseket, fogyatékkal élőket, hajléktalan személyeket, családokat, gyermekeket és fiatalokat segítenek. Szervezetünkben az eltelt 26 évben a szervezeti változásokkal párhuzamosan az önkéntesség sokféle formája alakult ki, és sok új tapasztalatot gyűjtünk az önkéntesekkel való közös munkáról a modellprogramjaink megvalósítása közben is. 
Fontos, hogy az új önkéntes a feladathoz kapcsolódva egy csoporthoz is tartozhasson, így külön feladatunk, hogy régi és új önkénteseink számára lehetőséget biztosítsunk a közös együttlétekre, támogassuk új közösségek létrejöttét, a Szeretetszolgálat értékrendjével való azonosulását és később megfelelő felkészítéssel és kíséréssel önállóvá válását a szervezeten belül.

Kusuma Barnett

Kusuma served as the head of Volunteer Programmes for over ten years. During this time she increased the volunteer numbers from around 10 to 500 and set up several new programmes for volunteers including the Hands On progra
mme. Kusuma helped to set up the volunteer programme at Manchester Museum and she advised and worked with other museums and heritage organisations on their volunteer programmes. In 2008 she set up an award for Volunteers for Museum Learning in the United Kingdom. She was made a member of the British Empire an honour given by the Queen for special contribution to museums and volunteering.

Lecture: Leadership challenges of co-ordinating volunteers
In this lecture she will be looking at challenges faced by those who co-ordinate volunteers. She will begin by exploring how and why these difficulties may arise between co-ordinators and their volunteers. She will then look at how good practice by the volunteer co-ordinators may avoid these difficulties and will allow the volunteer co-ordinators to build up an excellent relationship between them and their volunteer team.

WorkshopManaging challenging situations between paid staff and volunteers
During this session Kusuma will look the role of volunteer co-ordinators and their own image of themselves. Why do problems occur between paid staff and volunteers? Participants will have opportunity to discuss difficult situations they may have had in their work, as well as to discuss how by dealing with these situations professionally they could improve and develop their role in the organization and the image of the volunteers.


Dorner László

Dorner László pszichológus és pszichológia szakos tanár. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakán végezte tanulmányait, majd a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájában abszolvált „Az önkéntesség lélektani hátterének empirikus vizsgálata” témakörében. 
Az önkéntesség régóta foglalkoztatja, rendszeresen végez önkéntes tevékenységet, kiemelten fontos számára az önkéntes véradás, melyben véradóként és szervezőként is részt vállal munkahelyén, az Eszterházy Károly Egyetemen.

ElőadásaAz önkéntes motivációk változása - hazai és nemzetközi kitekintés. 
Mit jelent, hogyan alakul ki az önkéntes motiváció, változik-e idővel, és ha igen, hogyan, és mi állhat a változás hátterében? 
Dorner László a kérdések megválaszolása érdekében hazai és nemzetközi kutatások eredményei mellett a további kutatási irányokat is vázolni fog. Az előadás végén célja a közönség aktív részvételével egy konstruktív beszélgetés kezdeményezése az önkéntesek motivációjának változásai témában.


Gottfried Júlia, szervező és moderátor
vészettörténet (ELTE, 2014) és kulturális menedzsment (MOME, 2012) területeken végzett tanulmányai mellett programszervezőként és kurátorként szerzett szakmai tapasztalatot.                                                                                          
A Marom Kulturális Egyesület nagyrészt önkéntesekre épülő projektjeiben (Auróra, Bánkitó Fesztivál, Negyed7Negyed8 Fesztivál) a kulturális programszervezés mellett az önkéntesség is szívügyévé vált.                                                                                 
A Szépművészeti Múzeumban 2015 januárja dolgozik, a két intézmény összevonása óta a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria Önkéntes Programjának egyik önkéntes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zákány Judit, önkéntes és moderátor


A Pécsi Tudományegyetemen, majd az ELTE-n végzett angol és orosz szakos nyelvtanár, a Budapesti Műszaki Egyetem Idegen Nyelvi Központjának idén nyugalomba vonult igazgató helyettese. Az egyetemi évek alatt számos alkalmi önkéntes munkában vett részt, elsősorban hátrányos helyzetű hallgatók oktatásában, valamint szakmai programok szervezésében. 

2012 januárjában lépett be a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programjába, ahol 2014 óta mentorként is tevékenykedik. Meggyőződése, hogy az önkéntes munka legfontosabb hozadéka  egy olyan támogató csapat létrejötte, amire a résztvevőknek            minden életkorban és számos élethelyzetben szükségük van. 

Comments